Tiende uitloting obligatielening De Brink Obdam een feit!

Ter financiering van de inventaris en inrichting van De Brink…