Kunstlezing 100 jaar Bauhaus, geschiedenis van een revolutionair instituut

Locatie
Sociaal-Cultureel Centrum De Brink

Datum
Donderdag, 21 maart a.s

Tijdstip
20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur

Zaal
Lisettezaal

Entreeprijs
EURO 8 per persoon (inclusief koffie/thee)

Aanmelden/info
Anneriek Dekker

Kunstlezing 100 jaar Bauhaus, geschiedenis van een revolutionair instituut

Op donderdagavond 21 maart a.s. komt kunsthistoricus Martijn Pieters opnieuw naar Sociaal-Cultureel Centrum De Brink. Pieters is inmiddels een bekend gezicht in De Brink en zijn lezingen worden hooglijk gewaardeerd! Op 21 maart a.s. gaat hij het hebben over ‘100 jaar Bauhaus – Geschiedenis van een revolutionair instituut’.

In 1919 werd in Weimar de Grossherzogliche-SächsicheHochschulefürBildende Kunst met de Grossherzoglich-SächsischeKunstgewerbeschule samengevoegd tot het Staatliches Bauhaus Weimar. Voortaan zouden de klassieke disciplines van de beelden kunsten; architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst samenwerken met de uitingen van de kunstnijverheid. Een revolutionaire gedachte in Duitsland.

Het instituut werd een plek van experimenten waar studenten op een geheel nieuwe wijze onderwijs kregen. Alles moest leiden tot een nieuwe kunst, die niet alleen esthetisch aantrekkelijk was, maar ook functioneel en efficiënt. Onder leiding van Walter Gropius (1883-1969) kwamen de grote namen van de avant-garde naar Weimar om les te geven. Door het opkomende conservatisme werd het instituut in 1925 gedwongen Weimar te verlaten, waarop men onderdak vond in de industriestad Dessau.

In Dessau bouwde Gropius het revolutionaire schoolgebouw en de ‘Meisterwohnungen’. Na Gropius volgden Hanns Meyer (1889-1954) en Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) als directeuren en kwam de nadruk steeds meer op de industriële vormgeving en architectuur te liggen. Onder druk van de Nazi’s werd het instituut in 1932 gedwongen naar Berlijn te verhuizen, waar het zichzelf in 1933 ophief. Docenten en studenten zwermden uiteindelijk over de gehele wereld uit en brachten de theorieën van Bauhaus in praktijk.

In het jubileumjaar wordt het Bauhaus, haar gedachtegoed en productie overal ter wereld herdacht. De lezing volgt de geschiedenis en denkbeelden van dit invloedrijke instituut van Weimar naar Berlijn.

Aanmelden/info via anneriek@quicknet.nl.