Artikelen door

KERMIS 2021

Wat zijn we er allemaal aan toe; een kermis waarbij we eindelijk vrienden, kennissen en dorpsgenoten weer eens kunnen zien onder het genot van een drankje! Het leek er toch werkelijk op dat de versoepelde maatregelen ervoor zorgden dat dit mogelijk was zonder al te veel beperkingen en dat de enige verplichting die we met […]

8e uitloting obligaties De Brink

Ter financiering van de inventaris en inrichting van De Brink heeft het bestuur van Stichting De Brink Obdam op 3 november 2008 een obligatielening uitgeschreven. Er zijn totaal 500 obligaties van EUR 100 per stuk uitgegeven. Op 24 juni jl. heeft, conform het reglement, notaris mr. J.C.A. (Jan) Salman van Appel Notarissen uit Obdam de […]

Bestuurswisseling binnen De Brink

De Brink heeft per 23 februari 2021 een nieuwe penningmeester, Joke Molenaar-Henselmans uit Obdam. Zij heeft de functie overgenomen van erebestuurslid Loek Floris die op 6 maart dit jaar overleed. Joke ging vorig jaar, na bijna 40 jaar in de accountancy te hebben gewerkt, met pensioen. Zij wilde haar ervaring nuttig blijven gebruiken dus we […]

Overlijden erebestuurslid Loek Floris

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erebestuurslid de heer Loek Floris Wij verliezen in hem een bijzonder bestuurslid en een vriend. Voor het vele werk dat hij als penningmeester gedurende lange tijd in het belang van De Brink, en daarmee voor de gemeenschap van Obdam, heeft gedaan zullen wij hem steeds […]