Uitloting 6e serie obligaties De Brink

Uitloting door notaris Salman

Ter financiering van de inventaris en inrichting van Sociaal-Cultureel Centrum De Brink heeft het bestuur van Stichting De Brink Obdam op 3 november 2008 een obligatielening uitgeschreven. Er zijn totaal 500 obligaties van € 100,– per stuk uitgegeven. Per 1 juli jl. heeft, conform het reglement, notaris mr. J.C.A. (Jan) Salman van Appel Notarissen uit Obdam de zesde 5% (25 stuks) obligaties uitgeloot.

Wat hebben wij met deze financiële middelen kunnen doen?

Met de financiële middelen uit deze obligatielening heeft het bestuur van Stichting De Brink Obdam in samenwerking met de beheerders, de vele vrijwilligers en natuurlijk indirect de houders van de obligaties kunnen bereiken dat De Brink ook smaakvol is ingericht. Binnen De Brink bruist het van activiteiten. Er komen bijvoorbeeld jongeren repeteren in de muziekruimten, worden cursussen gegeven en er zijn ruimten beschikbaar om vergaderingen te houden. Bovendien hebben o.a. de muziekvereniging en toneelvereniging er hun thuisbasis. Circa 40 weken per jaar is De Brink vol bezet met een scala aan activiteiten. Terugkijkend op de eerste 10 jaar na de ingebruikname van De Brink 2.0 kan niet anders worden gesteld dat De Brink in Obdam als Sociaal-Cultureel Centrum een succes is geworden en met recht De Parel van Noord Holland mag worden genoemd.

De nummers

Stichting De Brink Obdam staat er goed voor en het bestuur deelt daarom met trots mee dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de obligatielening kan, mag en wil nakomen. Notaris mr. J.C.A. Salman heeft daartoe de volgende obligatienummers uitgeloot:

18, 41, 45, 49, 101, 111, 121, 192, 193, 199, 253, 258, 278, 307, 320, 338, 346, 377, 382, 406, 410, 420, 455, 460, 481

Volgens artikel 5 van het obligatiereglement geschiedt de aflossing (uitbetaling) van de obligatielening  tegen overdracht van het obligatiebewijs aan toonder. U kunt dit doen door het uitgelote obligatiebewijs bij De Brink in te leveren, met daarop vermeldt uw naam en IBAN-nummer waarop het bedrag moet worden overgemaakt.

De termijn voor verzilvering van de zesde serie uitgelote obligaties loopt tot uiterlijk 30 juni 2020.  

In de Rotonde en De Kogge zullen de uitgelote obligaties eveneens worden gepubliceerd. De eerstvolgende uitloting (7e) zal vrijdag 26 juni 2020 plaatsvinden.