8e uitloting obligaties De Brink

Ter financiering van de inventaris en inrichting van De Brink heeft het bestuur van Stichting De Brink Obdam op 3 november 2008 een obligatielening uitgeschreven. Er zijn totaal 500 obligaties van EUR 100 per stuk uitgegeven. Op 24 juni jl. heeft, conform het reglement, notaris mr. J.C.A. (Jan) Salman van Appel Notarissen uit Obdam de achtste 5% (25 stuks) obligaties uitgeloot.

Ondanks de coronacrisis deelt het bestuur met trots mee dat De Brink haar verplichtingen uit hoofde van de obligatielening kan, mag en wil nakomen. Notaris mr. J.C.A. Salman heeft daartoe de volgende obligatienummers uitgeloot:

16, 42, 60, 100, 117, 166, 178, 184, 190, 211, 217, 249, 252, 255, 309, 317, 368, 369, 371, 373, 397, 415, 429, 458, 483.

Volgens artikel 5 van het obligatiereglement geschiedt de aflossing (uitbetaling) van de obligatielening tegen overdracht van het obligatiebewijs aan toonder. U kunt dit doen door het uitgelote obligatiebewijs bij De Brink in te leveren, met daarop vermeldt uw naam en IBAN-nummer waarop het bedrag moet worden overgemaakt.

De termijn voor verzilvering van de achtste serie uitgelote obligaties loopt tot uiterlijk 30 juni 2022.  

In De Kogge en De Rotonde zullen de uitgelote obligaties eveneens worden gepubliceerd. De eerstvolgende uitloting (9e) zal donderdag 23 juni 2022 plaatsvinden.