Overlijden erebestuurslid Loek Floris

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erebestuurslid de heer

Loek Floris

Wij verliezen in hem een bijzonder bestuurslid en een vriend. Voor het vele werk dat hij als penningmeester gedurende lange tijd in het belang van De Brink, en daarmee voor de gemeenschap van Obdam, heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. De herinnering aan onze prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.

Wij wensen Jeanette, zijn gezin en familieleden erg veel sterkte toe.

Obdam, 6 maart 2021

Medewerkers, vrijwilligers en bestuur van Stichting De Brink Obdam