De Brink

De Brink verwelkomt LEEF! en Dé Sportschool

Je kan stellen dat Dé Sportschool zorgt dat het weer LEEF(T) in De Brink.

De Brink mag LEEF! en Dé Sportschool als nieuwe gebruikers binnen De Brink welkom heten. En daar zijn wij heel trots op! Gilbert van den Berg namens LEEF!, Ed Mantz namens Dé Sportschool en Peter Homan en Olga Waard namens De Brink hebben dit heugelijke feit beklonken met een mooie foto voor De Brink. Een mooie start waarbij LEEF! en Dé Sportschool invulling gaan geven aan de vrijgekomen sportruimte in De Brink.

De Brink speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol als dé ontmoetingsplaats van Obdam. Tot vorig jaar werden er in De Brink sportlessen gegeven. Als gevolg van de verhuizing van de toenmalige sportstudio naar het industrie terrein liepen de sportieve activiteiten in De Brink terug. Reden voor LEEF!, Dé Sportschool en De Brink om via deze samenwerking De Brink weer het bruisend (sport)hart van Obdam te laten zijn.

Op maandag 3 september (na de zomervakantie) start Dé Sportschool in De Brink op de vertrouwde wijze (het oude Bodyshape-concept!) met yoga, streetdance en sportlessen. De lestijden worden zoveel mogelijk aangepast op de destijds geplande dagen en uren. Sommige instructrices zullen heel bekend voor u zijn en andere wellicht wat minder. De lessen zijn voor jong en oud geschikt.

Geïnteresseerd of aanmelden?

Kijk voor het lesrooster in De Brink op www.desportschoolobdam.nl/lesrooster-de-brink

Vragen of inschrijving mail dan naar info@desportschoolobdam.nl