Vervolg maatregelen duurzaamheid De Brink dankzij Rabobank

In de afgelopen periode heeft De Brink in Obdam een aantal maatregelen genomen om het energieverbruik – en daarmee de CO2 uitstoot – te verlagen. Het laaghangende fruit zoals het verbeteren van de isolatie en het plaatsen van zonnepanelen is daarmee gerealiseerd.

Dit is echter niet voldoende, de kosten van energie zijn zodanig hoog dat het noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te nemen.

Op dit moment wordt daarom een plan van aanpak opgesteld. Doelstelling van dit ambitieuze meerjarenplan is om het energieverbruik in het gebouw zoveel als mogelijk te reduceren, 0 op de meter is het ultieme doel. De toekomst zal uitwijzen of dit een realistisch doel zal zijn.

Ten behoeve van het realiseren van dit plan heeft De Brink een subsidieverzoek ingediend bij De Rabobank. Wij zijn zeer verheugd dat De Rabobank ons een mooie bijdrage heeft toegekend waarmee we het Plan van Aanpak in ieder geval kunnen realiseren. Daarnaast heeft de Rabobank ervoor gezorgd dat we in contact zijn gekomen met het NOC*NSF. Een specialist van de cultuurafdeling van het NOC*NSF zal De Brink tijdens het gehele traject van planvorming tot en met de realisatie ondersteunen.