Kunstlezing: De reis naar de Nederlanden van Albrecht Dürer in 1520 en 1521

Locatie
Sociaal-Cultureel Centrum De Brink

Datum
Donderdag, 11 maart 2021

Tijdstip
20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur

Zaal
Grote Zaal

Entreeprijs
EURO 10 per persoon (inclusief koffie/thee)

Info
Anneriek Dekker

Kunstlezing: De reis naar de Nederlanden van Albrecht Dürer in 1520 en 1521

Op donderdagavond 11 maart 2021 komt kunsthistoricus Martijn Pieters weer naar De Brink voor een lezing. Op boeiende en kundige wijze vertelt Pieters dit keer over ‘De reis naar de Nederlanden van Albrecht Dürer in 1520 en 1521’

In het najaar van 1520 reisde de ook toen al beroemde Albrecht Dürer vanuit zijn geboortestad Neurenberg naar de Nederlanden. In eerste instantie deed hij dat om privileges, die hem door keizer Maximiliaan waren beloofd door diens opvolger Karel V bevestigd te zien worden. Daarvoor moest hij naar Aken afreizen om de keizer, die daar op 23 oktober 1520 tot Duits koning gekroond zou worden. Uiteindelijk verbleef hij drie weken in Aken, maar reisde hij ook naar Antwerpen en Gent waar hij met alle eer door de lokale schildersgilden ontvangen werd. Hij ontmoette er kunstenaars als Lucas van Leyden, Bernard van Orley, Joachim Patinir, Quinten Massys en anderen. Hij bewondert er het Lam Gods van Jan van Eyck. Bovendien bleek de reis ook zeer productief te zijn. Uit zijn verblijf in de Nederlanden zijn nu nog maar liefst 90 tekeningen in verschillende technieken en ook nog eens vijf schilderijen bekend, terwijl de productie hoger geweest is. De reis is uitzonderlijk goed gedocumenteerd door Dürer zijn eigen kas- en tevens dagboek, waarin hij niet alleen zijn uitgaven documenteerde, maar ook zijn observaties, ontmoetingen en productie vastlegde. In Aachen is er deze zomer een tentoonstelling gewijd aan deze reis. In het Suermondt-Ludwig museum komen ca. 140 tekeningen, schilderijen en beelden van Dürer zelf en zijn collega’s uit de Nederlanden bijeen om een beeld te geven van de productie en reis. De lezing zal ingaan op de reis van Dürer en de tekeningen die hij maakte.

Tentoonstelling: Dürer war hier. Eine Reise wird Legende. 18 juli t/m 24 oktober 2021, Aken, Suermondt-Ludwig Museum