1. Inleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die De Brink hanteert bij overeenkomsten met cursisten en die allerlei zaken regelen die zich (mogelijk) kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld het annuleren van de overeenkomst. Ze geven in dat geval aan wat de rechten en plichten van De Brink en van de cursist zijn. 
De Brink heeft als algemeen uitgangspunt dat (juridische) problemen binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid worden opgelost. De hieronder beschreven voorwaarden zijn ‘algemeen’. Is het in een bijzondere situatie niet redelijk of billijk dat De Brink zich hierop beroept, dan kan een cursist binnen een redelijke termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek doen om hier alsnog van af te wijken. De Brink zal het probleem dan nogmaals beoordelen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops die onder verantwoordelijkheid van De Brink worden georganiseerd. 

De Brink regelt alle zaken die van belang zijn voor een optimaal verloop van de cursus. Dit betreft de cursusleiding en de accommodatie.

2. Inschrijven

U kunt zich inschrijven met een aanmeldingsformulier dat op de website van De Brink bij de desbetreffende cursus is vermeld onder de knop Inschrijven.

Bij de inschrijving vragen wij u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden, daarna is uw inschrijving definitief en gaat u akkoord met de betaling.

3. Betaling

Het verschuldigde bedrag dient u voor aanvang van de cursus volledig te betalen. U ontvangt ± 2 weken van tevoren een informatiebrief/e-mail met een betaalverzoek.

Als u 1 of meerdere lessen van de cursus mist, bent u toch het hele cursusgeld verschuldigd.

4. Deelnemen

De Brink informeert u tijdig, als een cursus of workshop door gebrek aan deelnemers of andere redenen moet komen te vervallen of wordt uitgesteld.

5. Annulering cursussen

Een cursus gaat alleen door als zich voldoende deelnemers opgeven.

Bij annulering door de cursist gelden de volgende regels met betrekking tot het cursusgeld:

Tot 10 dagen voor aanvang: geen cursusgeld verschuldigd

Van 10 dagen tot 24 - voor aanvang: 25% verschuldigd

Vanaf 24 - voor aanvang: 100% verschuldigd

 6. Annulering workshops

Een workshop gaat alleen door als zich voldoende deelnemers opgeven.

Bij annulering door de deelnemer gelden de volgende regels met betrekking tot het cursusgeld:

Tot 14 dagen voor aanvang: geen cursusgeld verschuldigd

Van 14 tot 8 dagen voor aanvang: 25% verschuldigd

Van 8 dagen tot 24 - voor aanvang van de workshop: 50% verschuldigd

Vanaf 24 voor aanvang: 100% verschuldigd

7. Aansprakelijkheid 

De Brink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal van uw eigendommen. Het is raadzaam om geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar De Brink. 

 8. Langdurige ziekte/blessure

Indien u door overmacht (een ernstige ziekte of zware blessure (bij de salsacursus) uw lessen na aanvang van de cursus niet kunt voortzetten, kunnen wij in overleg een redelijk bedrag restitueren. U dient hiervoor zelf contact met ons op te nemen. Bij voortijdige beëindiging of onderbreking van een cursus door persoonlijke keuzes is geen teruggave van lesgeld mogelijk.

9. EXTRA voorwaarden bij de Salsalessen

9a. Afmelden (alleen voor de salsalessen)

Als u een les niet kunt bijwonen, vragen wij u zich tijdig af te melden. Afmelden voor een les kan bij de dansschool, per sms of whatsapp (0640308610).

9b. Blessures.

De Brink is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures tijdens een salsales. Volg steeds de aanwijzingen van uw docenten op en stel vragen als u twijfelt over de uitvoering van een techniek.