Ter financiering van de inventaris en inrichting van De Brink heeft het bestuur van Stichting De Brink Obdam op 3 november 2008 een obligatielening uitgeschreven. Er zijn totaal 500 obligaties van € 100 per stuk uitgegeven. Op 23 juni jl. heeft, conform het reglement, notaris mr. G. (Gwendolyn) Vis van Appel Notarissen uit Obdam de negende 5% (25 stuks) obligaties uitgeloot.

Met de financiële middelen uit deze obligatielening heeft het bestuur van Stichting De Brink Obdam in samenwerking met de beheerders, de vele vri

jwilligers en natuurlijk indirect de houders van de obligaties kunnen bereiken dat De Brink ook smaakvol is ingericht. Binnen De Brink bruist het van activiteiten. Er komen bijvoorbeeld jongeren repeteren in de muziekruimten, worden cursussen gegeven en er zijn ruimten beschikbaar om vergaderingen te houden. Bovendien hebben o.a. de muziekvereniging en toneelvereniging er hun thuisbasis. Circa 40 weken per jaar is De Brink vol bezet met een scala aan activiteiten. Terugkijkend op de jaren na de ingebruikname van De Brink 2.0 kan niet anders worden gesteld dat De Brink als Sociaal-Cultureel Centrum van Obdam, een succes is geworden en met recht De Parel van Noord-Holland mag worden genoemd.

Het bestuur deelt met trots mee dat De Brink haar verplichtingen uit hoofde van de obligatielening kan, mag en wil nakomen. De notaris heeft daartoe de volgende obligatienummers uitgeloot:

4, 7, 38, 39, 52, 56, 83, 96, 130, 133, 144, 154, 168, 194, 215, 243, 300, 302, 313, 355, 363, 409, 434, 442 en 450.

Volgens artikel 5 van het obligatiereglement geschiedt de aflossing (uitbetaling) van de obligatielening tegen overdracht van het obligatiebewijs aan toonder. U kunt dit doen door het uitgelote obligatiebewijs bij De Brink in te leveren, met daarop vermeldt uw naam en IBAN-nummer waarop het bedrag moet worden overgemaakt.

 

De termijn voor verzilvering van de negende serie uitgelote obligaties loopt tot uiterlijk 30 juni 2023. 

In De Kogge zullen de uitgelote obligaties eveneens worden gepubliceerd. De eerstvolgende uitloting (10e) zal donderdag 22 juni 2023 plaatsvinden.